Tek Ders Sınavı Hk | İktisat | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSAT

Tek Ders Sınavı Hk

Tek Ders Sınavı Hk

MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle mezun olmalarına tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavıyla ilgili bilgiler ve şartlar aşağıdadır;

1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.

2. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

3. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.

4. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır. Harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

5. Tek ders formu ve detaylı bilgi için ilgili fakülte/yüksekokul ile görüşülmesi gerekmektedir.

6. Tek ders sınavı ücreti 500,00.-(Beşyüz)TL’dir.

BAŞVURU TARİHLERİ:  30 Haziran 2020 – 1 Temmuz 2020

SINAV TARİHLERİ: 2 -3 Temmuz 2020