İKTİSAT

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle, uzun ve yorucu bir hazırlık dönemini geride bırakarak İktisat Bölümüne yerleştiğiniz için sizi kutlar, yeni başladığınız mesleğinizde başarılar dilerim. İktisat mesleği, çok uzun yıllardan beri birçok ülkede saygın meslekler arasında yer almıştır ve almaya devam etmektedir. Ancak Ülkemizde, çok sayıda üniversitede örgün ve açık öğretim biçiminde çok sayıda iktisat veya ekonomi programı bulunmaktadır. Bu programlar her yıl çok sayıda mezun vermektedirler. Ancak, bu durum, kendini iyi yetiştirerek mezun olanlar için bir sorun oluşturmayacaktır. Çünkü HKÜ İktisat Bölümü’nde göreceğiniz öğrenim, sizin de çaba ve katkılarınızla, iyi işler bulmanızın ve kendinizi gerçekleştirmenizin yolunu açacaktır.

İktisat; insanların, ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakların kullanılması konusundaki tercihlerini inceleyen, iktisadi olayları ve ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. İktisadın diğer yönü de, mikro ve makro seviyede iktisadi tahminlerde bulunmak ve ortaya çıkan çeşitli iktisadi sorunların çözümü için politikalar geliştirmektir.

Bölümümüz, sizlere, kendi alanlarınızda kariyer yapabilmenize ve/veya rekabetçi piyasalarda çalışabilmenize imkân verecek kaliteli bir iktisat öğretimi sunmaya odaklanmıştır. Bu amaçla, Bölümde, akademik gerekler yanında, özellikle Covid -19 salgınından sonra zorunlu olarak geçilmekte olan dijital ekonominin gerekleri temel olmak üzere, özel sektörün ve kamu kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan teorik ve uygulamalı öğretim yapılmaktadır. Teorik eğitim, 6. Yarıyıl sonrasından itibaren başlanabilecek olan Endüstride Uygulamalı Eğitim’le pekiştirilmektedir.

HKÜ İktisat Bölümündeki öğretim, gelecekte seçeceğiniz işler ne olursa olsun, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik, politik, toplumsal, teknolojik ve organizasyonel gelişmeleri daha kolay anlamanızı ve kendinizi buna ayarlamamızı sağlayacak niteliktedir.

HKÜ İktisat Bölümü’nün müfredatı, dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerininkilerle karşılaştırılabilir düzeyde güncel, zengin ve temel akademik gerekler dışında büyük ölçüde dijital ekonomiye yöneliktir.

Değerli Öğrenciler,

İktisat Bölümü’nde uygulanan öğretim programının genel özellikleri ve sizler için sunacağı imkânlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Kariyer yapacak veya rekabetçi piyasalarda çalışacaklar için kaliteli bir iktisat öğretimi;
 • İktisadi olaylar, sorunlar ve ekonomik gelişme hakkında bilimsel araştırmalar ve projeler yapmaya yatkın olan mezunlar;
 • Etkili bir danışmanlık sistemiyle, ana omurgasını iktisadın oluşturduğu farklı uzmanlık alanlarını seçme imkânı;
 • Akademik gerekler, piyasaların ihtiyaçları ve dijital küresel ve yerel ekonomilerle uyumlu, yüksek standartlarda, esnek ve dinamik bir müfredat;
 • Dijital ekonomiye uygunluk ile ilgili olarak Akademik Başarı İçin Temel İletişim Becerileri, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Programlamaya Giriş, İstatistiki Modelleme, İstatistiki Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi, AR-GE ve Proje Yönetimi, Bilim Felsefesi, Uygulamalı Girişimcilik, Yenilik Ekonomisi, Ağ ve İnternet Ekonomisi, Modern İmalat Sistemleri, Doğrusal Programlama, Dünya Gıda Ekonomisi dersleri verilebilir.
 • Bununla birlikte, İktisat Bölümü’nün yenilikçi dersleri bunlardan ibaret değildir. Yeterli bilgi için, mutlaka Web Sayfamızdaki ders planına bakılmalıdır.
 • İktisat öğretimi ve araştırmasında uzmanlık ve daha yüksek standartlar için lisansüstü programların kurulup geliştirilmesi;
 • Çift anadal ve yandal programları yoluyla ikinci diploma ve setifika alma imkânı;
 • Birinci sınıfta zorunlu ve yoğun, her yarıyılda ise seçmeli İngilizce dersleri;
 • Yarıyıldan sonra, bir yarıyıl (14) hafta boyunca çeşitli endüstrilerdeki firma, kurum veya organizasyonlarda uygulamalı eğitim (COOP, Cooperative Education);
 • Yabancı dil yanında bilgi ve görgüyü artırmayı amaçlayan Erasmus programına katılma imkânı.

Bölüm olarak, sizleri bu nitelikleri kazanmış olarak mezun etmek için gerekli olan her şeyi yapmayı taahhüt ediyoruz. Alanla ilgili olarak, mesleklerinizi icra ederken gerekli olacak her türlü mesleki bilgi ve tecrübemizi sizinle paylaşacağız.

Ancak, bütün bunların gerçekleşmesi için, sizlerin, öğretim üye ve yardımcılarının çabalarına çalışarak karşılık vermenizi ve Bölümün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine kendinizce katkılarda bulunmanızı bekliyoruz.

Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Ancak, kendi isteğinizle İngilizce hazırlık sınıfında okuyabilirsiniz.

 1. Sınıfın sonuna kadar olan bütün dersleri alan öğrencilerimizin alacakları Endüstride Uygulamalı Eğitim (CO-OP) dersi, üniversite-iş dünyası işbirliğine dayalı eğitim modeli olup, teorik eğitimle ile çalışma hayatını birleştirmektedir. 14 haftalık CO-OP eğitimi, tamamı bir tek firmada/kurumda yapılan kesintisiz bir çalışmayı içermektedir. Bu eğitimle, öğrencilerimiz, işverenlerin karşısına tecrübeli mezunlar olarak çıkacak ve iş yerindeki öğrenme süresini en aza indireceklerdir.

İktisat Bölümü Başkanı olarak, siz sevgili öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, mevcut öğrencilerimizle birlikte hepinize başarılar diliyorum.

 

 

Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN

Bölüm Başkanı