İKTİSAT

Yüksek Lisans

1. İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Hakkımızda/Başvuru Koşulları

Öğrencilerin iktisat alanında uzmanlaşmalarını; güçlü bir teorik ve pratik temel sağlamak suretiyle öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamayı amaçlamaktadır. Program dâhilinde; öğrencilerimize iktisat teorisiyle güncel iktisadi sorunlar arasında ilişki kurabilme, iktisat politikalarını değerlendirebilme, sağlam bir iktisadi bakış açısı edinebilme ve bunları pratiğe aktarabilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyoruz.

Programın eğitim süresi dört (4) yarı yıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 8 ders (24 kredi) alarak Tez dönemine başlayabilirler. 3. yarıyıl ve 4. yarıyılda ise, öğrenciler, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomalarını almaya hak kazanırlar.

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı için başvuru koşulları:

Programa İktisadi ve İdari Bilimler / İktisat / Siyasal Bilgiler vb. fakültelerin bölümleri doğrudan kabul edilirken, bunların dışındaki bölümlerden gelen öğrencilere bir yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

ALES’ten (EA- son üç yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.

YÖK tarafından ALES’e (EA) eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak.

Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadırlar.

Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Program Yeterlilikleri:

Öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak analitik düşünme yeteneğine sahip olan, inisiyatif kullanabilen, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışını içselleştirmiş, mezuniyet sonrasında da edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, kamu veya özel sektör ayırt etmeksizin, ulusal ve uluslararası düzeyde iktisat alanında yetkin mezunlar vermek.

2. İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hakkımızda/Başvuru Koşulları

Öğrencilerin iktisat alanında uzmanlaşmalarını; güçlü bir teorik ve pratik temel sağlamak suretiyle onları ulusal ve uluslararası düzeylerde kamusal ve özel alanlarda profesyonel iktisatçılar olarak çalışabilecek niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Programın eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarıyılda (3. yarıyıl) ise, öğrenciler, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomalarını almaya hak kazanırlar.

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru koşulu, 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmaktır.

Program Yeterlilikleri

Öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak analitik düşünme yeteneğine sahip olan, inisiyatif kullanabilen, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışını içselleştirmiş, mezuniyet sonrasında da edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, kamu veya özel sektör ayırt etmeksizin, ulusal ve uluslararası düzeyde iktisat alanında yetkin mezunlar vermek.

3. Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Hakkımızda/Başvuru Koşulları

Üniversitelerin ilgili bölümleri ile bankacılık ve finans sektöründe kariyer düşünen kimseler için teori ile uygulamayı birleştiren araştırma odaklı bir program olarak tasarlanmış olup, iktisat, muhasebe ve hukuku kapsayan disiplinler arası bir özelliğe sahiptir. Programın amacı, öğrencilere, bankacılık ve finans alanında iktisat, finans, hukuk ve muhasebe alanlarından ilgili dersler ile desteklenen ciddi bir uzmanlık kazandırmak ve onları bu alanda mevcut ve açılacak Doktora programlarına hazırlamaktır.

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim süresi dört (4) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 8 ders (24 kredi) alarak Tez dönemine başlayabilirler. Son 3. yarıyıl ve 4. yarıyılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı için başvuru koşulları:

4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (Tezli programda iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden mezun olmayanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır/ eğitimlerini yurtdışında yapmış adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir)

ALES’ten son üç yıl içinde en az 55 EA puanı almış olmak

Yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER’den başarılı olmak

Değerlendirme notu, 100 üzerinden ALES’in %50’si, lisans ortalamasının %50’sinin toplamıdır. Sıralama bu notlara göre yapılır ve kontenjan doldurulur.

Program Yeterlilikleri

Finansal sistemin ekonomideki ve ekonomik büyümedeki yeri ve önemini anlama; finansal piyasalar, kurumlar, araçlar ve süreçlerle ilgili teori ve uygulanmaları öğrenme; finansal analizin teori, metot ve tekniklerini kavrama; banka ve finansal kurumlarda aktif, pasif ve risk yönetimi teorisi ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olma ve bankacılık ve sermaye piyasası hukuku/mevzuatını ana hatları ile öğrenme olarak belirtilebilir. 

4. Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hakkımızda/Başvuru Koşulları

Ekonomilerin finansal sistemlerinin temelini oluşturan bankacılık ve finans alanında artan yetişmiş uzman talebini karşılayacak insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık ve finans dünyasında etkin çalışmak için böyle bir programdan geçmek gerekir.

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarıyılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Program, bankacılık ve finans sektöründe kariyer düşünenler; geniş banka ve finans konuları yanında merkez bankacılığı, yatırım ve perakende bankacılıkla ilgilenenler; lisans düzeyinde iktisat, işletme ve finans okumamış mezunlar; işletme, iktisat vb. mezunu olup, bankacılık ve finans alanındaki bilgisini geliştirmek isteyenler ve aşırı rekabetçi olan sektörde işverenlerin istedikleri vasıfları kazanmak isteyenlere hitap etmektedir.

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans için  başvuru koşulu, 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Program Yeterlilikleri

Program yeterlilikleri; finansal sistemin ekonomideki ve ekonomik büyümedeki yeri ve önemini anlama; finansal piyasalar, kurumlar, araçlar ve süreçlerle ilgili teori ve uygulanmaları öğrenme; finansal analizin teori, metot ve tekniklerini kavrama; banka ve finansal kurumlarda aktif, pasif ve risk yönetimi teorisi ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olma ve bankacılık ve sermaye piyasası hukuku/mevzuatını ana hatları ile öğrenme olarak belirtilebilir.