İKTİSAT

Mezunlarımız

MEZUNLAR NE İŞ YAPAR? NEREDE ÇALIŞABİLİR?

 • Yüksek Lisans ve Doktora yaparak iktisat/ekonomi bölümlerinde akademik kariyer
 • Özel işletmelerde finans, üretim, dış ticaret vb. birimlerinde çalışabilme
 • Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve danışmanlık gibi serbest meslekler
 • Belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, borsalar gibi birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunda çalışma
 • Devlet kuruluşları, banka, sigorta, borsa, menkul kıymet ve yatırım şirketleri gibi finansal kurumlarda uzmanlık, denetçilik, müfettişlik ve yöneticilik yapabilme
 • İdari Hâkimlik sınavı
 • Kaymakamlık sınavı

 

İlgili KPSS sınavından yeterli puan alarak;

 • Cumhurbaşkanlığı Kurullarında;
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
 • Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
 • Ekonomi Politikaları Kurulu
 • Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
 • Hukuk Politikaları Kurulu
 • Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
 • Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
 • Sosyal Politikalar Kurulu
 • Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
 • Bakanlıklar,
 • Merkez Bankası,
 • Kalkınma Bakanlığı,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
 • Borsa İstanbul
 • Rekabet Kurulu
 • Kamu İhale Kurumu (KİK)

gibi kurum ve kuruluşlarda iktisatçı, uzman, denetçi, müfettiş vb. görevlerde çalışabilme imkanları