İKTİSAT

Hkü’De Tübitak Proje Yazma Eğitimi

Hkü’De Tübitak Proje Yazma Eğitimi

HKÜ’DE TÜBİTAK PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Üniversite bünyesinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirilerek üniversite-sanayi ve üniversite-toplum işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu amaçla öğretim üyelerine yönelik olarak “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” düzenledi.

1-3 Haziran 2015 tarihleri arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz;“üçüncü nesil üniversite kavramının ön plana çıktığı günümüzde öğretim üyelerinin ders verme ve yayın yapma görevlerine ek olarak proje üretme ve uygulamaları gerektiğini” söyledi. “Pozitif bilimler dışındaki alanlarda proje uygulanamayacağı şeklindeki yaygın kanaatin yanlış olduğunu” dile getiren Rektör Yılmaz, “Mühendislikte olduğu gibi sosyal bilimlerde de çok fazla proje üretilmesi ve bu sayede bilimsel, toplumsal ve kişisel kazanımlar elde edilmesi mümkündür. Eğitim bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin her alanında disiplinlerarası çalışmalar yapılması halinde projeler gerçekleştirilebilmektedir” şeklinde konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından TÜBİTAK ve AB hibeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonların bölgemize çekilmesi, üniversitenin Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi amacıyla çok farklı projeler uygulandığını dile getiren Rektör Yılmaz, proje sayısının artırılması amacıyla proje yazma eğitiminin organize edildiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve doktora öğrencilerine TÜBİTAK proje programlarına yönelik proje yazımı ve yönetimi konularında eğitim verildi. Etkinlikte aynı zamanda katılımcılara araştırma projelerinde; proje yazma ve uygulama sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgiler verildi. Kuramsal ve uygulamaya dönük olarak, konularında proje deneyimi sahibi uzman eğitmenler tarafından sunulan dersler, katılımcıların proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalarda yetkinliğini artırmayı hedeflemekte. Eğitimin Gaziantep ve çevresinde gelişmekte olan üniversitelerin kurumsal kapasitelerinin (AR-GE) geliştirilmesine de katkı sağlayacak niteliktedir” dedi.

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitime Gaziantep’teki üniversitelerden 35 araştırmacının yanısıra şehir dışından 25 olmak üzere toplam 60 bilim insanı katılım sağladı.