Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Yrd. Doç. Dr. Eda DİNERİ
Öğretim Görevlisi Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Araştırma Görevlisi Yıldız ÖZKÖK
Yrd. Doç. Dr. Lamiha ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi Yıldız ÖZKÖK

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - Ekonomi (2003)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2009)
Doktora : Uludağ Üniversitesi - İktisat (2009-Devam)

Telefonu : 2118080-1328
Odası : 301
E-Posta : yildiz.ozkok@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yıldız ÖZKÖK
Kısa Özgeçmiş

Yüksek Lisans tezi bölgesel kalkınma üzerinedir. Şu anda doktora programına devam etmektedir.  

Araştırma Konuları

Politik iktisat, uluslararası iktisat, makro iktisat politikası ve bölgesel kalkınma.

Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2011-10-10
2 2011-09-28

Özkök Y. (2011, Eylül), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises, World Conference on Financial Crisis and Impact.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2013

Özkök Y. (2012), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises. A. S. Koyuncugil and N. Ozgulbas (Ed), Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views içinde, IGI Global, USA.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2011

Öztürk S., Torun İ. ve Özkök Y. (2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 INT100 Üniversite Hayatına Giriş Zorunlu1
2 AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu2
3 İKT215 Kamu Ekonomisi I Zorunlu2
4 İKT216 Kamu Ekonomisi II Zorunlu2