HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

İktisat Bölümü

2014-2015 İİSBF YAZ OKULU

2014-2015 İİSBF YAZ OKULU


Yayın Tarihi: 22.06.2015


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YAZ OKULU UYGULAMASI

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2014 – 2015 öğretim yılı, Yaz Okulu Uygulamasında açılacak dersler aşağıda belirtilmiş olup, öğrencilerimiz Fakültede açılmayan dersleri HKÜ Yaz Okulu Yönergesine uygun olarak diğer üniversitelerden alabilecektir. Öğrencilerin İlgili kayıt formlarını doldurarak Fakülte/Bölüm Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.

Yaz Okulu Son Başvuru Tarihi : 18.06.2015  Perşembe

Derslerin Başlangıç Tarihi:            :  22.06.2015  Pazartesi

  • Öğrencilerin HKÜ'den alacakları derslerin uygunluğu Danışman ve Bölüm tarafından onaylanacaktır. 
  • Öğrenciler yaz okulunda HKÜ ve diğer üniversitelerden en fazla 3 ders veya 10 krediye kadar ders alabilirler. 
  • Dersler sadece fakülte bölümlerinden alınabilir.

Yaz okulunu HKÜ'den alacak öğrenciler EK-1 formunu doldurup ilgili onayları aldıktan sonra 1 nüshasını öğrenci işlerine 1 nüshasını da Fakülte/Bölüm Sekreterliğine vereceklerdir. Teslim Edilemediği Takdirde Başvurunuz Geçersiz Sayılacaktır.

  • Diğer Üniversitelerden Yaz Okulu Dersleri Alacak Öğrenciler EK-2 formunu doldurarak Fakülte/Bölüm Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
  • Derslerin açılabilmesi için dersin en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.
  • Yaz okulunda açılacak olan dersler başvurular bittikten sonra yapılacak değerlendirme sonucunda kesinleşecektir.

YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER

İKT101 İktisada Giriş I

İKT102 İktisada Giriş II

İKT222 Makro İktisat 

MAT101 Matematik I

MAT102 Matematik II