HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İbrahim ÇÜTCÜ

İbrahim ÇÜTCÜ

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisat (2003)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2010)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2015)
Telefonu : 2118080-1321
Odası : 303
E-Posta : ibrahim.cutcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Uluslararası İktisat, Dış Ticaret, İnovasyon, Türkiye Ekonomisi

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğr. Gör.2008-2015 Adıyaman Üniversitesi
2 Öğr. Gör. Dr.2015-2016 Adıyaman Üniversitesi
3 Yrd.Doç. Dr.2016- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Çütcü, İ. (2017). İnovasyonun İhracat Performansına Etkisi: Yatay-Kesit Analizi Uygulaması. Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 586-596.
2 2017 Çütcü, İ. and Eren, M.Vahit. (2017). Analysis of Exchange Rate-Foreign Trade Relationship with Asymmetric Causality Tests: Sample of Gaziantep. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10), 151-171.
3 2016 Çütcü, İ. and Atiş, M. (2016). Poverty-Growth And Social Policies: The Analysis Of Immiserizing Growth Hypothesis On Turkey. International Journal of Economiscand Research, Volume 7 Issue 4, 45-57.
4 2016 Aydın, G.K., Hazar, A., Çütcü, İ. (2016). Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-21.
5 2016 Çütcü, İ. ve Babalık, E. (2016). Yenilikçi Tekstil Ürünlerinin İhracat Potansiyeli: Türkiye Uygulaması.Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, Özel Sayı, 556-567.
6 2016 Çütcü, İ. ve Yaşar, M. (2016). Brexit Sonrası Türkiye – AB İlişkileri: Maastricht Kriterleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 800-817.
7 2015 Özsağır, A. ve Çütcü, İ. İnovasyon-Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Türkiye Analizi (1980-2013). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Cilt X, Sayı II, ss119-132


8 2014 Çütcü, İ. (2014).  İktisat Eğitiminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama.  ElectronikJournal of VocationalColleges, 4(1), 110-122.
9 2013 Çütcü, İ. (2013).  İhracatçı Firmaların Kalkınmaya Etkisi ve Firmaların İhracat Performansını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 151-184.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2014 Çütcü, İ. Atış, M. (2014).  Kapitalizme Yöneltilen Eleştiriler ve Sosyal Çalışma-Kapitalizm İlişkisi.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 101-108.
2 2014 Çütcü, İ. (2014).  Devalüasyon Politikaları ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 71-79.
3 2013 Çütcü, İ.  (2013).  Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Etkisi: Besni MYO Üzerine Bir Uygulama.  5. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi
4 2012 Çütcü, İ.  (2012).  Türkiye’de Uygulanan Özelleştirme Politikaları ve Yöntemlerinin Küresel Rekabete ve Ekonomiye Etkisi:TEKEL’in Özelleştirilmesi vere Adıyaman İli Örneği.  3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 1(1), 343-356.
5 2008 Uğur, A. A., Çütcü, İ. (2008).  E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi.  2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2(1), 243-259.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2008 Çütcü, İ. (2009). E-Demokrasi: E-Devlet ile İlişkisi ve Kamu Harcamalarına Etkisi. 1. Uluslararası Avrupa Birliği,    Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak ~ Poster Sunumu


8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Ar-Ge Ve İnovasyon Süreçlerinin Oluşturulması İşbirliği Projesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Dulkadiroğlu Belediyesi 
Proje Koordinatörü
2 2017 Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi
Proje Raporlama ve Analiz Sürecinde görev alınmıştır.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı

2 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF Dekan Yardımcılığı
3 2014 Adıyaman Üniversitesi Besni MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 - 2014)
4 2008 Adıyaman Üniversitesi Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı (2009-2014)

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kabul Edilen Proje Ödülü
2 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi TTO Kuluçka Merkezi Bünyesinde Kurulan Şirket Ödülü
3 2012 Adıyaman Üniversitesi Bilim Ödülü
4 2002 İzmir İktisat Öğrencileri Kongresi İktisat, İşletme, Finans Dergisi Özel Ödülü