HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Yıldız ÖZKÖK

Yıldız ÖZKÖK

Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - Ekonomi
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat
Doktora : Uludağ Üniversitesi - İktisat
Telefonu : 2118080-1338
Odası :
E-Posta : yildiz.ozkok@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Yüksek Lisans tezi bölgesel kalkınma üzerinedir. Doktora tezi ABD'de mali federalizm ve yerel yönetimler üzerinedir.

Araştırma Konuları

Politik iktisat, uluslararası iktisat, makro iktisat politikası ve bölgesel kalkınma.

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018-11 ÖZKÖK Yıldız (2018), “Mali Federalizm Bağlamında Harcama Sorumluluklarının Yerel Yönetimlere Devredilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 30, ss. 425-430.

2 2018-04-21 ÖZKÖK Yıldız (2018), "Mali Federalizm Kapsamında Gelirlerin Yerel Yönetimlere Devri", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, ss. 294-305.
3 2011    Öztürk S., Torun İ. ve Özkök Y. (2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018-04-26 ÖZKÖK Yıldız (2018), Küreselleşme Bağlamında Mali Federalizmin Ekonomik ve Politik Etkileri, Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri temalı Dördüncü Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı, Nevşehir.
2 2011-10-10    ÖZKÖK Yıldız, ÇIKMAZ Gül (2011), Bölgesel Kalkınma Bağlamında Bölgesel Kalkınma Ajansları, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi 3, İstanbul.
3 2011-09-28    Özkök Yıldız (2011, Eylül), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises, World Conference on Financial Crisis and Impact.       

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2018-02-01
Mishkin Frederic S. (2018), Is Eğrisi Bölümü (çev. Yıldız Özkök), içinde Makroekonomi: Politika ve Uygulama, ed. Selami Sezgin ve Mehmet Şentürk, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti., Ankara. 
2 2013    Özkök Y. (2012), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises. A. S. Koyuncugil and N. Ozgulbas (Ed), Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views içinde, IGI Global, USA.