Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor İbrahim KANYILMAZ
Professor M. Hanifi ASLAN
Professor Zehra Vildan SERİN
Associate Professor Filiz GÖLPEK
Assistant Professor İbrahim ÇÜTCÜ
Assistant Professor Eda DİNERİ
Assistant Professor Lamiha ÖZTÜRK
Lecturer Serkan ARACI
Doctor Zeynep KÖSE
Doctor Yıldız ÖZKÖK
Research Asisstant Gözde TUĞAN MERAL
Associate Professor Filiz GÖLPEK

Personal Information
Bachelor's Degree : Anadolu University- Economics
Post Graduate : Anadolu University- Economics
PhD : Uludag University- Economics

Phone : 2118080-1337
Room : 301
E-Mail : filiz.golpek@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Filiz GÖLPEK
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1   İrfan Kayatürk, Türkiye’de dış ticaret finansmanı ve bankaların rolü. 
2   Ali Osmanoğlu, Sanayi sektöründe eğitimin istihdama etkisi: Gaziantep ili örneği. 
3   Abdulhamit Yıldırım, İstihdam politikaları ve İŞKUR: Gaziantep ili örneği
4   Seydi Gündüz, Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme
5   Alican Sunbat, Katılım bankacılığı
6   Muhammed Harun Polat, Türkiye'de Basel I, II, III kriterlerinin bankalara olan etkileri: Ziraat Bankası A.Ş. örneği
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1   Gölpek, F.,. Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40(177): 19-30 (SSCI)
2   Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182 (SSCI)
3   Aslan, H. and Gölpek, F., Public intervention and open market system in health services. International Journal of Management & Information Technology (IJMIT), 9 (2-April): 1585-1592. 
4   Gölpek, F. and Çiftçioğlu, N., Social-economic factors in demand for higher education: Sample of Gaziantep province. International journal of humanities and social science, 5 (1-Jonuary): 121-134.
5   Gölpek, F., Olcay, A. and İnce, E., A study on the assessment of social security pratices bay the personennel at the hotels in Gaziantep. International journal of humanities and social science, 4 (3-February): 157-164.
6   Çetin, C., Gölpek, G., Köse, Z. and Mavigök, M., Primary school teachers tendency to become a manager: Sample of Gaziantep province. Journal of social sciences research (JSSR), 4 (2- June): 533-541.
7   Gölpek, F. and Uğurlugelen, K., Private costs in finance of higher education: Sample of Gaziantep province. International Journal of Business and Social Science, 4 (13-October): 154-167.
8   Gölpek, F., Health economics. International Journal of Business and Social Science, 4 (17-Special Issue-Decamber): 144-152.
9   Gölpek, F., Eğitim getirilerinin özel ve sosyal açıdan incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 43-54.
10   Gölpek, F., Türkiye’de adalet ilkesi bakımından yükseköğretimde finans politikası: kim faydalanıyor? Kim ödüyor? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 149-176.
11   Gölpek, F., Yükseköğretimin getirileri ve etkinlik sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3-4): 77-95.
12   Gölpek, F., Türkiye’de yükseköğretimin getirileri ve fiyatı: Tıp fakültesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3-Aralık): 134-141. 
13   Gölpek, F., Yükseköğretim finansman politikasında yeni bir yaklaşım: Maliyet paylaşımı. Yükseköğretim Dergisi, 1(1-Haziran): 25-33. 
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1   Gölpek, F., Service sector and technologial developments. The Proceedings of 3rd International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. November 14-16. İstanbul- Turkey. 
2   Gölpek, F., Price of higher education and individual demand. International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. December 2-4. İstanbul- Turkey. 
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1   Gölpek, F. ve Uğurlugelen K., Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yükseköğretime giriş sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5): 64-77.   
2   Gölpek, F., Yükseköğretim finansmanında fayda-maliyet analizi. EKEV Akademi Dergisi, 14(44-Yaz): 343-352. 
3   Gölpek, F., Yükseköğretimin finansmanı: Son on yılda görülen değişiklikler. (Çev: Thierry Chevaillier ve Jean- Claude Eicher). Liberal Düşünce Dergisi, 16(61-62 Kış-Bahar): 203-216. 
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1   Gölpek, F. , Güvenlik ekonomisi. 3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, 1-2 Mart 2013. Gaziantep-Türkiye. 
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40 (177): 19-30. (SSCI)
2   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182. (SSCI)