Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Öğretim Görevlisi Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Araştırma Görevlisi Dr. Yıldız ÖZKÖK
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Öğretim Görevlisi Zeynep KÖSE

Akademik Geçmiş
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - Ekonometri Bölümü- 2011
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - 2013
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İktisat - (2014-Devam)

Telefonu : 0342 211 80 80/1328
Odası : 301
E-Posta : zeynep.kose@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - (2014-Devam)
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Zeynep KÖSE
Kısa Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ekonometri bölümünde tamamlamış olup, Yüksek Lisans Eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Araştırma Konuları

 Uluslararası İktisat, Ekonometri, Oyun Teorisi, Büyüme ve Kalkınma 

Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğretim görevlisi2014
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Köse, Z. ve Yıldırım, M., 2015, " AR-GE Harcamaları ve  Patent  Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir  Analiz: Türkiye Örneği", Akademik Bakış Dergisi, S. 52, Kasım- Aralık 2015, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi.
2 2014

Çetin, C., Gölpek, F., Köse, Z., Mavigök, M., "Primary School Teachers' Tendecy to Become a Manager: Sample of Gaziantep Province", Journal of Social Science Research, V.4 , No. 2, (May 31), 2014.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2015

Köse, Z., 2015, " Türkiye'de Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi", Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken/ Almanya.
 

2 2015

"Finansal Okuryazar Kimdir?", (2015), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür ve Haber Dergisi, s. 29-30.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT301 Uluslararası İktisat I Zorunlu3
2 İKT302 Uluslararası İktisat II Zorunlu3
3 İKT303 Ekonometri I Zorunlu3
4 İKT304 Ekonometri II Zorunlu3
5 İKT401 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi Zorunlu3
6 İKT403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu3
7 İKT225 Finansal Okuryazarlık I Seçmeli2
8 İKT230 Finansal Okuryazarlık II Seçmeli2
9 İKT 217 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi Seçmeli2
10 İKT318 Oyun Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli2
11 İKT309 Ulaştırma Ekonomisi Seçmeli2