Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Yrd. Doç. Dr. Eda DİNERİ
Öğretim Görevlisi Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Araştırma Görevlisi Yıldız ÖZKÖK
Yrd. Doç. Dr. Lamiha ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisat (2003)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2010)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2015)

Telefonu : 2118080-1321
Odası : 303
E-Posta : ibrahim.cutcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İbrahim ÇÜTCÜ
Araştırma Konuları
Uluslararası İktisat, Dış Ticaret, İnovasyon, Türkiye Ekonomisi
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğr. Gör.2008-2015 Adıyaman Üniversitesi
2 Öğr. Gör. Dr.2015-2016 Adıyaman Üniversitesi
3 Yrd.Doç. Dr.2016- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Çütcü, İ. Atış, M. (2014).  Kapitalizme Yöneltilen Eleştiriler ve Sosyal Çalışma-Kapitalizm İlişkisi.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 101-108.
2 2014 Çütcü, İ. (2014).  Devalüasyon Politikaları ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 71-79.
3 2013 Çütcü, İ.  (2013).  Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Etkisi: Besni MYO Üzerine Bir Uygulama.  5. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi
4 2012 Çütcü, İ.  (2012).  Türkiye’de Uygulanan Özelleştirme Politikaları ve Yöntemlerinin Küresel Rekabete ve Ekonomiye Etkisi:TEKEL’in Özelleştirilmesi vere Adıyaman İli Örneği.  3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 1(1), 343-356.
5 2008 Uğur, A. A., Çütcü, İ. (2008).  E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi.  2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2(1), 243-259.
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2008 Çütcü, İ. (2009). E-Demokrasi: E-Devlet ile İlişkisi ve Kamu Harcamalarına Etkisi. 1. Uluslararası Avrupa Birliği,    Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak ~ Poster Sunumu


9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı

2 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF Dekan Yardımcılığı
3 2014 Adıyaman Üniversitesi Besni MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 - 2014)
4 2008 Adıyaman Üniversitesi Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı (2009-2014)

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2012 Adıyaman Üniversitesi Bilim Ödülü
2 2002 İzmir İktisat Öğrencileri Kongresi İktisat, İşletme, Finans Dergisi Özel Ödülü