Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Selim ERDOĞAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Öğretim Görevlisi Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Araştırma Görevlisi Yıldız ÖZKÖK
Yrd. Doç. Dr. Lamiha ÖZTÜRK
Prof. Dr. Selim ERDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Atatürk Üniversitesi - Muhasebe ve Finansman - 1984
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - İktisat - 1987
Doktora : Marmara Üniversitesi - İktisat - 1989

Telefonu : 2118080-1304
Odası : 201
E-Posta : selim.erdogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Selim ERDOĞAN
Kısa Özgeçmiş

Yüksek Lisans Tezi para teorisi, Doktora Tezi bölgelsel kalkınma üzerinedir.

Araştırma Konuları

Mikro İktisat, Eğitim Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Kamu Ekonomisi ve Ekonomi Tarihi. 

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2003

.Erol BACALAN-Yerel Yönetimler ve Ekonomik Politikaları(2003) 

2 2002

Şevki USTA-Tüketici Kavramı ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde İrdelenmesi(2002)

 

3 2001

Şenel BEBEK-Bölgesel Ekonomide Hizmet Sektörü(2001)

Hüseyin Haşimi GÜNEŞ-Serbest Bölgeler ve Mardin Serbest Bölgesi(2001)

 

4 2000

İrfan TÜRKOĞLU-Kamu Gelirleri ve Vergi Cezaları(2000)

Özer KARACA-Katma Değer Vergisinde İstisna ve İndirimler(2000)

Bahar BURTAN DOĞAN-Yirminci Yılında 24 Ocak 1980 Kararları(2000)

 

5 1999
6 1998

Mintaş DEMİRKOL-Tarımsal Üretimde Çalışan İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Durumları(GAP ile Birlikte Diyarbakır’da Yaşanan Değişim)(1998)

Nusret ARIKAN-Türkiye’de Sendikacılığın Dünü,Bugünü,Geleceği(1998)

Adnan BUDAK-Türkiye’de Sanayileşme Politikası(1998)

Abdürrauf AYDIN-İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik Olgusu:Diyarbakır Örneği(1998)

 

7 1997

Şahin KIRAN-1923-1994 Yılları arasında Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları(1997)

8 1996

Durmuş DİKER-Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri(1996)

Necim Çelik-GAP ve Toprak Reformu(1996)

Ural İNAL-1980 Sonrası Dönemde Alınan Ekonomik Kararların Bankacılık Sistemine Etkileri(1996)

9 1995

Aydın CİVAŞ-Kayıtdışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Olumsuz Etkileri(1995)

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 1993
2 1993

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Hayatına Etkileri,Hak-İş Sayı:22/Haziran 1993

Güneydoğu Anadolu ve Ülke Kalkınması Açısından GAP, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4,Sayı 1,1993

Gap’ ta  İnsan Faktörü, Denetim, Yıl 8, Sayı 80, Mart-Nisan 1993

İhracatın Teşviki ve Türkiye’ de İhracatta Vergi İadesi Üzerinde Bir Regresyon Analizi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

Kalkınma Kutupları Teorisi ve GAP, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993Kalkınma Kutupları Teorisi ve GAP, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

Türkiye’ de Bankacılığın Tarihi Gelişimi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Yıl 1993

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sayı 6, 1993

3 1992

Türkiye’de Sanayileşmenin Tarihi Gelişimi, ,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Yıl 1992,Sayı 5

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik yapısı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, Sayı 5

Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) Altyapı İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dergisi, Cilt 10, Yıl 1992

Tarımsal Kalkınma ve GAP, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Yıl 1992

Bölgesel Kalkınmada Altyapının Önemi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992,Sayı 5

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Teşvik Tedbirleri, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 1992

Türkiye’ de Planlı Dönemde Bölgesel Dengesizlik, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3 – 4, Yıl 1992

 

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 1988

Serbest Bölgeler: Dünya’ da ve Türkiye’ de, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1988, Sayı 4.

 

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1  

Körfez Krizinin Bölge Ekonomisine Etkileri (Rapor)

Eğitim ve Ekonomik Kalkınma ( Çeviri)

Ekonomik Kalkınma ve Bilim ve Teknoloji Yönetiminde Özel Sektörün Rolü

 

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2009

Dicle Üniversitesi- Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı

2 2008

Dicle Üniversitesi- Dekanlık

3 1992

 Dicle Üniversitesi- Dekan Yardımcılığı

4 1990

 Dicle Üniversitesi- Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı

 

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT407 Türk Vergi Sistemi Zorunlu3
2 İKT210 İktisadi Sistemler Seçmeli2
3 İKT223 Tarım Ekonomisi Seçmeli2
4 İKT320 Kamu Bütçesi Seçmeli2