Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
  Dr. Yıldız ÖZKÖK
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
  Dr. Yıldız ÖZKÖK

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi - Ekonomi (2003)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2009)
Doktora : Uludağ Üniversitesi - İktisat (2018)

Telefonu : 2118080-1338
Odası :
E-Posta : yildiz.ozkok@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Kısa Özgeçmiş

Yüksek Lisans tezi bölgesel kalkınma üzerinedir. Doktora tezi ABD'de mali federalizm ve yerel yönetimler üzerinedir.

Araştırma Konuları

Politik iktisat, uluslararası iktisat, makro iktisat politikası ve bölgesel kalkınma.

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018-04-21 ÖZKÖK Yıldız (2018), "Mali Federalizm Kapsamında Gelirlerin Yerel Yönetimlere Devri", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, ss. 294-305.
2 2011    Öztürk S., Torun İ. ve Özkök Y. (2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018-04-26 ÖZKÖK Yıldız (2018), Küreselleşme Bağlamında Mali Federalizmin Ekonomik ve Politik Etkileri, Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri temalı Dördüncü Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı, Nevşehir.
2 2011-10-10    ÖZKÖK Yıldız, ÇIKMAZ Gül (2011), Bölgesel Kalkınma Bağlamında Bölgesel Kalkınma Ajansları, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi 3, İstanbul.
3 2011-09-28    Özkök Yıldız (2011, Eylül), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises, World Conference on Financial Crisis and Impact.       
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2018-02-01
Mishkin Frederic S. (2018), Is Eğrisi Bölümü (çev. Yıldız Özkök), içinde Makroekonomi: Politika ve Uygulama, ed. Selami Sezgin ve Mehmet Şentürk, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti., Ankara. 
2 2013    Özkök Y. (2012), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises. A. S. Koyuncugil and N. Ozgulbas (Ed), Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views içinde, IGI Global, USA.